Politică de confidențialitate

Versiune: kolovoz 2022

1. Generalități

1.1.  Partea responsabilă din perspectiva legii privind protecția datelor este:

Fashion ID GmbH & Co. KG
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf 
E-mail: [email protected]

(în continuare "noi")

 

Suntem o companie afiliată a Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG, Düsseldorf, HRA 6862 și, prin urmare, un membru al grupului de companii Peek & Cloppenburg (denumit în continuare "Grupul P&C"). Vă rugăm să rețineți că există două companii Peek & Cloppenburg independente,  cu sediile principale în Düsseldorf și Hamburg. În cazul în care în această informare privind protecția datelor se face referire la Peek & Cloppenburg, aceasta se referă la Peek & Cloppenburg B.V. & Co. KG, Düsseldorf, ale cărei locații ale magazinelor pot fi găsite aici.

Responsabilul nostru pentru protecția datelor poate fi contactat la:

Fashion ID GmbH & Co. KG
Responsabilul pentru protecția datelor
Berliner Allee 2
40212 Düsseldorf
E-mail: [email protected]

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Prelucrăm datele dumneavoastră, în primul rând, pentru a va pune la dispoziție un site web funcțional și ușor de utilizat. Dorim să ne asigurăm ca că puteți utiliza conținutul și ofertele noastre prin intermediul acestui site web. De asemenea, noi prelucrăm datele dumneavoastră numai dacă și în măsura în care acest lucru este permis de lege. Pentru informații mai detaliate, vă rugăm să consultați următoarele explicații.

Politica privind protecția datelor a Fashion ID GmbH & Co. KG o puteți descărca aici în format PDF sau o puteți accesa în orice moment la adresa www.peek-cloppenburg.ro/ro/privacy.

1.2. Datele cu caracter personal reprezintă informații individuale despre circumstanțele dvs. personale sau de fapt. Această politică privind protecția datelor descrie modul în care prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le furnizați atunci când vizitați site-ul nostru web. 

1.3. Companiile noastre partenere includ numai  societăți din grupul de firme P&C, menţionate în lista actuală a companiilor noastre partenere. O listă actualizată, inclusiv locațiile, poate fi găsită aici www.peek-cloppenburg.de/partnerunternehmen sau poate fi solicitată prin e-mail la [email protected].

 

2. Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal în timpul utilizării site-ului nostru web

2.1. Puteți vizita site-ul nostru web fără a furniza în mod activ informații privind persoana dvs. În acest caz, colectăm doar datele cu caracter personal pe care browser-ul dumneavoastră le transmite serverului nostru. Aceste date sunt colectate în mod anonim sau folosind pseudonime pentru a putea livra conținutul site-ului web pe calculatorul utilizatorului, precum și pentru a putea a putea efectua o evaluare în interesul optimizării și monitorizării funcționalității site-ului nostru web și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informației (art. 6 alin. 1 lit. f) Regulamentul (UE) 2016/679 sau Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare „RGPD”).

2.2. Fișierele noastre tip jurnal conțin informații cu privire la data și ora accesării site-ului nostru web, tipul de browser, versiunea și setările acestuia, sistemul dumneavoastră de operare și furnizorul de servicii de internet, site-urile web de pe care ați accesat site-ul nostru sau pe care le accesați prin intermediul site-ului nostru și volumul de date transferate.

2.3. În anumite cazuri, este înregistrată și adresa IP, adică o adresă pe care furnizorul de servicii de internet o atribuie computerului dumneavoastră imediat ce vă conectați la Internet. Adresa IP permite comunicarea pe Internet. Furnizorul dumneavoastră de servicii de internet poate urmări ce adresă IP v-a fost atribuită și la ce oră. Deoarece adresa IP completă permite o trimitere indirectă la o persoană, prin urmare, colectăm adresa dumneavoastră IP numai în formă prescurtată (anonim), astfel încât să excludem orice trimitere la o persoană și o stocăm separat de datele cu caracter personal. De obicei, datele din fișierul jurnal sunt șterse după cel mult 14 zile.

2.4. Colectarea datelor pentru punerea la dispoziție a site-ului web și stocarea datelor în fișierele tip jurnal este absolut necesară pentru funcționarea site-ului web. În această privință, nu există nicio posibilitate de a obiecta.

 

3. Consultarea creditului cardului cadou

3.1. Pentru a vizualiza soldul cardului dvs. cadou, prelucrăm următoarele date cu caracter personal în ceea ce vă privește:

  • Numărul cardului cadou de pe cardul-cadou, PIN-ul de pe cardul-cadou

Datele dumneavoastră referitoare la PIN-ul de pe cardul-cadou vor fi șterse imediat după afișarea creditului. Baza legală pentru prelucrarea sus menționată o reprezintă art. 6 alin. 1 lit. b) RGPD. Acest lucru este necesar pentru a putea afișa creditul cardului-cadou, așa cum ați solicitat.

3.2 Stocăm numărul cardului cadou de pe cardul-cadou cel mult o lună după interogarea creditului pentru a putea atribui și rezolva erorile tehnice în timpul interogării creditului și pentru a vă putea oferi asistență în acest sens prin intermediul serviciului nostru pentru clienți. Temeiul juridic pentru prelucrarea menționată mai sus este art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD. Interesul nostru legitim este acela de a putea veni în sprijinul dumneavoastră  în cazul în care apar erori tehnice.

 

4. Comunicarea datelor cu caracter personal către furnizorii de servicii/destinatarii datelor cu caracter personal

4.1. În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal furnizorilor noștri de servicii, care acționează în numele nostru și furnizează servicii în legătură cu relația noastră de afaceri (art. 28 RGPD). Comunicarea datelor se realizează în baza contractelor de prelucrare a datelor. Furnizorii noștri de servicii pot prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor specifice. Aceștia sunt obligați prin contract să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal numai în numele nostru și în conformitate cu instrucțiunile noastre.

4.2. În special, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi dezvăluite următoarelor terțe părți, în calitate de persoane împuternicite, în scopurile stabilite mai sus:

  • Operatorul site-ului web, Fashion Digital GmbH & Co. KG, Immermannstraβe 40, 40210 Düsseldorf, Germania
  • Furnizor de servicii Content Delivery Netweork / Web Application Firewall prestator de servicii, Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München, Germania
  • Furnizor de servicii de platformă de găzduire, Google Cloud, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlanda
  • Monitorizare în cloud, Datadog Germany GmbH, Hermannstr. 13, c/o WeWork, 20095 Hamburg, Germania
  • Furnizor de servicii pentru interogarea soldului pentru carduri cadou, epay, transact Elektronische Zahlungssysteme GmbH, Fraunhoferstr. 10 82152 Martinsried, Germania

4.3. În cazul în care suntem îndreptățiți sau obligați prin lege să facem acest lucru (de exemplu, în baza legislației aplicabile sau a unui ordin judecătoresc sau oficial), putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal.

4.4. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt transferate în afara UE/SEE. În măsura în care datele cu caracter personal sunt transmise către destinatari în afara UE/SEE, acest lucru se realizează în baza unei decizii de adecvarea a Comisiei Europene, sau a garanțiilor adecvate pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile art. 44-art.49 RGPD (de ex., clauze contractuale standard), iar persoana vizată este informată în acest sens.

 

5. Revocarea consimțământului privind prelucrarea datelor dvs.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în baza consimțământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

 

6. Drepturile dumneavoastră

6.1. Aveți următoarele drepturi în legătură cu datele cu caracter personal care vă privesc:

·      Dreptul la informare  - art. 15 RGPD

Puteți solicita informații cuprinzătoare despre datele dumneavoastră cu caracter personal și circumstanțele prelucrării acestora, precum scopurile pentru care aceste date sunt prelucrate sau durata de stocare a acestora.

·      Dreptul la rectificarea datelor - art. 16 RGPD

Puteți solicita  rectificarea datelor inexacte care vă privesc, precum și completarea datelor incomplete.

·      Dreptul la ștergerea datelor - art. 17 RGPD

Aveți dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc

·      Dreptul la restricționarea prelucrării datelor - art. 18 RGPD

Aveți dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale, limitarea prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal care vă privesc.

·      Obligația de notificare -  art. 19 RGPD

Ne revine obligația de a informa toți destinatarii cărora le-au fost dezvăluite datele dumneavoastră despre o rectificare sau o ștergere a datelor dumneavoastră sau despre o restricție privind prelucrarea. Această prevedere nu se aplică dacă suntem în imposibilitate de informare sau dacă un asemenea demers este asociat cu un efort disproporționat. Vă vom informa despre acești destinatari, în măsura în care formulați o solicitare în acest sens.

·      Dreptul la portabilitatea datelor - art. 20 RGPD

Aveți dreptul să obțineți de la noi datele cu caracter personal care vă privesc, într-un format uzual, care poate fi citit prin mijloace automatizate, sau să transmitem aceste date către o altă entitate responsabilă.

·      Dreptul la opoziție - art. 21 RGPD

În măsura în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (f) RGPD, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct sau în măsura în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul intereselor noastre legitime și există motive care decurg din situația dumneavoastră particulară.

·      Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare - art. 22 RGPD

Aveți dreptul de a cere şi de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (inclusiv crearea de profiluri) care produce efecte juridice în ceea ce vă privește sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

·    Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere a protecției datelor cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal – art. 77 RGPD, sau de a vă adresa justiției – art. 79 RGPD.

6.2. Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră prin e-mail la: [email protected] sau către:

Fashion ID GmbH & Co. KG
Serviciul Clienți
Berliner Allee 2
D-40212 Düsseldorf.