Indicaţii privind protecţia datelor

Peek & Cloppenburg acordă o atenţie deosebită  protecţiei datelor cu caracter personal şi se obligă la respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor. Dacă vizitaţi pagina noastră de web nu este necesar să daţi informaţii cu privire la persoana dumneavoastră. În măsura în care unele aplicaţii şi servicii oferite prin pagina noastră de web necesită comunicarea, stocarea şi utilizarea datelor dvs. personale, veţi fi atenţionat şi informat în prealabil, special în acest sens. Puteţi să vă programaţi serverul dvs. astfel încât să vă informeze anticipat cu privire la atribuirea unui cookie. Puteţi determina o limitare a funcţionalităţii paginii noastre de web.

Pe acest website, cu ajutorul tehnologiei etracker GmbH (www.etracker.com), informaţiile sunt colectate şi stocate în scopuri de marketing şi optimizare. Pe baza acestor informaţii sunt furnizate profilurile de utilizator, utilizând pseudonime. În acest scop pot fi utilizate cookies. Acestea sunt mici fişiere text care sunt stocate local în memoria browser-ului web al vizitatorului site-ului. Acestea permit recunoaşterea browser-ului web fără a crea referinţe personale. Informaţiile colectate cu tehnologia etracker nu vor fi utilizate fără acordul persoanei în cauză pentru a identifica personal vizitatorii acestui website şi nu vor fi combinate cu informaţiile personale pentru a identifica persoanele din spatele pseudonimelor. Procesele de colectare şi stocare a datelor pot fi oricând contestate, cu efect pe viitor.

Dacă aveţi întrebări cu privire la protecţia datelor vă puteţi adresa reprezentanţilor mandataţi cu protecţia datelor din cadrul firmei Peek&Cloppenburg KG:

Responsabil cu protecţia datelor
Mechelgasse 1
A-1030 Wien
protectia-datelor@peek-cloppenburg.ro


Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Peek & Cloppenburg S.R.L. cu sediul în Bucureşti, Str. Gara Herăstrău nr. 2-4, et. 7, cam. 1, sector 2, înmatriculată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/6958/2007, CUI RO 21518626, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană (numele, adresa, data naşterii, adresa de email, detaliile de pe bonul de casă, respectiv modalitatea de plată, numărul de client, data, localitatea, obiectul şi valoarea achiziţiilor).

Scopurile colectării datelor sunt următoarele:

a) cercetare proprie de piaţă.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele sus-menţionate, acestea fiind necesare în vederea planificării şi adaptării noilor promoţii exclusive la interesele şi nevoile dumneavoastră personale. Refuzul dumneavoastră determină din păcate imposibilitatea de a participa la programul de fidelitate al Peek & Cloppenburg;

b) acţiuni publicitare individualizate (prin poştă) cu privire la produse, promoţii exclusive şi oferte. Refuzul dumneavoastră de a primi materiale publicitare prin poştă nu afectează posibilitatea de a participa la programul de fidelitate al Peek & Cloppenburg.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:

Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf, Berliner Allee 2, D-40212 Düsseldorf, Germania;

Fashionation Online KG, Mechelgasse 1, A-1030, Viena, Austria.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Peek & Cloppenburg S.R.L., Str. Gara Herăstrău nr. 2-4, et. 7, cam. 1, sector 2, RO 020334, Bucureşti (adresă de email protectia-datelor@peek-cloppenburg.ro). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră vor fi transferate în Germania şi în Austria, în vederea procesării.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Harta situluiProtecţia datelorImprima
Înapoi